การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าสามารถส่งได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. จัดส่งภายในพื้นที่กทม. (20 กิโลกรัมขึ้นไปส่งฟรี ต่ำกว่า 20 กิโลกรัมคิดค่าส่งตามระยะทาง)

2. จัดส่งต่างจังหวัด ทางรถทัวร์ รถตู้ (ค่าจัดส่งประมาณกล่องละ 250 บาท)

3. จัดส่งถึงบ้านทาง DHL ใช้เวลาประมาณ 1 วันหลังจัดส่ง (ค่าจัดส่งประมาณกล่องละ 250 บาท)

4. จัดส่งทางเครื่องบินสามารถจัดส่งได้ตามสนามบิน โดยค่าใช้จ่ายคิดตามเรทค่าส่งจริง