คำถามที่พบบ่อย

1. กุ้งแม่น้ำสดหรือไม่ ?

ตอบ : กุ้งแม่น้ำของเราเป็นกุ้งแม่น้ำสดที่น๊อคก่อนขึ้นเครื่องบินมาจากต้นทางและใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชมทำให้กุ้งแม่น้ำของเราเป็นกุ้งสด

2. กุ้งฟรีสหรือไม่ กุ้งเป็นหรือไม่ ?

ตอบ : กุ้งแม่น้ำของเรามีเฉพาะกุ้งสด (น๊อคน้ำแข็ง) ไม่มีกุ้งฟรีสและกุ้งเป็น

3. สั่งไซส์ 4 ตัว/โล จำนวน 10 กิโลกรัม ทำไมไม่ได้ 40 ตัว ?

ตอบ : เนื่องจากน้ำหนักกุ้งแต่ละตัวจะไม่เท่ากันในการคัดกุ้งแต่ละไซส์ จะใช้น้ำหนักขั้นต่ำตามเกณฑ์แต่ละไซส์ เช่น ไซส์ 4 ตัวโลจะต้องมีน้ำหนักตั้งแต่ 250 กรัม - 320 กรัม ถ้ากุ้งตัวใหญ่ จำนวนก็จะได้น้อยลง เช่น ถ้าน้ำหนักเฉลี่ย 250 กรัมก็จะได้ 40 ตัวพอดี แต่ถ้าตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ 270 กรัม เมื่อหารแล้ว 10 กก กรัมจะได้ 10,000/270 ประมาณ 37 ตัว