กุ้งลายเสือ

ขายกุ้งลายเสือตัวโต ๆ สด ๆ จากทะเลจัดส่งทั่วประเทศ จากแหล่งทะเล จ. ระนอง ตัวใหญ่ ๆ เนื้อแน่น ๆ  


กุ้งลายเสือของเราเป็นกุ้งลายเสือธรรมชาติ จับจากแหล่งทะเล จ.ระนอง คัดเฉพาะเกรดเอเท่านั้น โดยกระบวนการจัดเก็บของเราไม่มีการแช่ฟอร์มาลีน ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ 


กุ้งลายเสือ

กุ้งลายเสือ

กุ้งลายเสือ

กุ้งลายเสือ

ข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งลายเสือ

กุ้งลายเสือเป็นกุ้งทะเลชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นกุ้งที่มีเนื้อหวาน เนื้อแน่น รสชาติดี แต่ราคาค่อนข้างสูงเพราะหาค่อนข้างยาก ลำนิยมนำมาทำเป็นเมนูเช่น กุ้งลายเสือเผา กุ้งลายเสือราดซอสมะขาม กุ้งลายเสืออบเนยเป็นต้น  กุ้งลายเสือพบมากในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน หรือทะเลอ่าวไทย พบในทะเลทั้งในทะเลชายฝั่งไปจนถึงทะเลที่มีขนาดความลึกประมาณ 80 เมตร หัวค่อนข้างโต มีหนามที่บริเวณตา  ตัวมีสีแดงสลับดำ กุ้งลายเสือเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากพอ ๆ กับกุ้งแม่น้ำ เนื่องด้วยกุ้งลายเสือนั้นจะมีเนื้อค่อนข้างแน่น ๆ เต็มคำผิดกับกุ้งแม่น้ำทีผู้บริโภคจะเน้นมันกุ้งเยิ้ม ๆ ทำให้การรับประทานจะได้รับความอร่อยที่แตกต่างกัน

กุ้งลายเสือขนาดที่เป็นที่นิยมในการบริโภคเช่น 

1. กุ้งลายเสือขนาด 6-8 ตัวต่อกิโลกรัม 

2. กุ้งลายเสือขนาด 8-12 ตัวต่อกิโลกรัม

3. กุ้งลายเสือขนาด 12-16 ตัวต่อกิโลกรัม
ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.